Dane techniczne oscyloskopu HD-Scope USB PRO

 Oscyloskop, Analizator Widma FFT i Rejestrator:

Wejścia pomiarowe Oscyloskopu 2 kanały
Próbkowanie 2,5 MHz lub 2x1 MHz
Rozdzielczość próbkowania 12 bitów
Podstawa Czasu 12 ms ... 36 sek
Czułość 0,1 V ... 20 V
Maksymalne napięcie wejściowe -20 V ... +20 V
Impedancja wejść pomiarowych 1 Mom
Gniazda pomiarowe standardowe BNC
Możliwość podłączenia standardowych sond oscyloskopowych (z podziałem, indukcyjne, cęgowe) Tak
Pomiary napięć zmiennych AC i stałych DC Tak
Wszystkie funkcje i pomiary przeprowadzane w czasie rzeczywistym Tak
Wyzwalanie zboczem dodatnim, zboczem ujemnym (ang. trigger) Tak
Interaktywny ekran Oscyloskopu, pozwalający odczytywać wartości wyświetlanych sygnałów (amplituda, częstotliwość, czas) przy pomocy wbudowanych markerów i znaczników Tak
Możliwość powiększania wybranego fragmentu badanego sygnału i pomniejszenia go przy pomocy myszki, bezpośrednio na ekranie z wyświetlanym sygnałem (ang. zoom) Tak
Wyświetlanie parametrów badanych sygnałów Tak
Możliwość zamrożenia na ekranie oscylogramu badanego sygnału (ang. hold) Tak
Możliwość zapisania badanych sygnałów do pliku na dysku i późniejszego odtworzenia z możliwością pełnej regulacji i analizy Tak
Czas rejestrowania badanych sygnałów Ograniczony wolnym miejscem na dysku
Możliwość zapisania badanych sygnałów w postaci liczbowej do pliku na dysku w celu późniejszej analizy statystycznej w Excelu Tak

Generator Funkcyjny:

Wyjście Generatora: 1 kanał
Kształt generowanego sygnału: sinus, prostokąt, trójkąt, piła
Częstotliwość generowanego sygnału: 10Hz - 12,5kHz
Napięcie wyjściowe: 0-3,3V

Analizator Stanów Logicznych:

Wejścia pomiarowe Analizatora Stanów Logicznych 16 cyfrowych kanałów
Próbkowanie do 1 MHz
Maksymalne napięcie wejściowe 0 V ... +5 V
Gniazda pomiarowe DB25
Wszystkie funkcje i pomiary przeprowadzane w czasie rzeczywistym Tak
Interaktywny ekran Analizatora Stanów Logicznych, pozwalający odczytywać wartości wyświetlanych sygnałów (amplituda, częstotliwość, czas) przy pomocy wbudowanych markerów i znaczników Tak
Wyświetlanie parametrów badanych sygnałów Tak
Możliwość zamrożenia na ekranie oscylogramu badanego sygnału (ang. hold) Tak
Możliwość aktywnej analizy zamrożonego na ekranie Oscyloskopu oscylogramu Tak

Wymagania systemowe:

Rozdzielczość monitora nie mniejsza niż 1024x768
System operacyjny 64-bitowy lub 32-bitowy Windows 10, 8, 7, Vista, XP SP3
Procesor 1GHz
Pamięć operacyjna RAM 512MB
Wolny port USB wersja 1.1 lub nowsza

Analogowe gniazda pomiarowe:

Schemat wyprowadzeń dla:

- Oscyloskopu
- Analizatora Widma
- Rejestratora
- Generatora Funkcyjnego

UWAGA: Masa urządzenia jest wspólna dla gniazd pomiarowych, części elektronicznej i USB. Jak w większości oscyloskopów i rejestratorów danych ma to wpływ na zmniejszenie podatności na zakłócenia. Należy o tym pamiętać przy dokonywaniu pomiarów i pilnować aby masy oscyloskopu nie łączyć do czegokolwiek mającego inny potencjał jak "ziemia" (masa).

Ch A i Ch B - wejścia pomiarowe Oscyloskopu, Analizatora Widma i Rejestratora. Maksymalne napięcie wejściowe nie może przekraczać 20V. Podanie na te wejścia napięć wyższych jak 20V grozi nieodwracalnym uszkodzeniem urządzenia.

Out - wyjście Generatora Funkcyjnego. Do wyjścia Generatora nie można podłączać zewnętrznych sygnałów (napięć, prądów). Grozi to nieodwracalnym uszkodzeniem urządzenia. 

Cyfrowe gniazda pomiarowe:

Schemat wyprowadzeń dla:

- Analizatora Stanów Logicznych

UWAGA: Nie wolno używać wyprowadzeń oznaczonych gwiazdką. Grozi to uszkodzeniem części elektronicznej HD-Scope.
Masa urządzenia jest wspólna dla gniazd pomiarowych, części elektronicznej i USB. Należy o tym pamiętać przy dokonywaniu pomiarów i pilnować aby masy oscyloskopu nie łączyć do czegokolwiek mającego inny potencjał jak "ziemia" (masa).

 

Copyright (c) 2016 - www.hdscope.com - All Rights Reserved